Şirket olarak Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teknolojik Altyapıda en ideal hedefe ulaşmasına yardımcı oluyoruz. Mainty, kendini değerlere adamış bir teknoloji firmasıdır.

Galeri

İrtibat

Mustafa Kemal Mahallesi 2079.Cadde Via Green No:2C/22 Çankaya/Ankara

+90 312 220 52 91

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Mainty A.Ş. olarak; gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik ilkeleri doğrultusunda;

Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken kullanılan her bilginin güvenliğini sağlamak temel amacımızdır. Bu amaç için;

  • Bilgi varlıklarımızı korumak için, mevcut en iyi uygulamaları baz alarak varlıkların saklanması, iletilmesi, değiştirilmesi, erişilmesi, işlenmesi faaliyetlerini kontrol altına almayı, görevler ayrılığı prensibi ile süreç içi kontrollerin kurulmuş olmasını sağlamayı,
  • Bu politikayı tüm çalışanlarımıza duyurmayı ve politikanın uygulamaya konmasında gereken kaynağı ve eğitimi sağlamayı,
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine uyum ve sürekli iyileştirmeyi gözetmek için, kuruluş içi denetimlerde bulunmayı ve bunların sonuçlarını yönetimin gözden geçirme toplantılarında dikkate almayı,
  • Bilgi Güvenliği Farkındalığının artırılması için çalışmalar yürütmeyi,
  • Bilgi Güvenliği ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımlar uygulamayı taahhüt ederiz.