Şirket olarak Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teknolojik Altyapıda en ideal hedefe ulaşmasına yardımcı oluyoruz. Mainty, kendini değerlere adamış bir teknoloji firmasıdır.

Galeri

İrtibat

Mustafa Kemal Mahallesi 2079.Cadde Via Green No:2C/22 Çankaya/Ankara

+90 312 220 52 91

HİZMET YÖNETİM POLİTİKAMIZ

Mainty A.Ş.; ISO/IEC 20000-1 Bilgi Teknolojisi Hizmet Yönetimi Standardının gereklerini yerine getirecek şekilde Bilgi Teknolojisi Hizmet Yönetimi Sistemi kurulması, ilgili politika ve prosedürlerle desteklenmesi, gözden geçirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için,

  • Hizmetleri sunmakla sorumlu olan tüm çalışanların, sürekli ve etkin BT Hizmet Yönetimi sunmaya olan şirket bağlılığının bilincinde olmalarını ve bu doğrultuda kendi sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamayı,
  • Kurumsal süreçlerinin işletimini sağlayan bilgi teknoloji kapsamında hizmetlerinin kesintisiz ve güvenli olarak sürdürülebilmesi adına gerekli alt yapı ve desteğin sağlamayı,
  • Müşteri beklentilerini karşılayan ve aşmayı hedefleyen BT Hizmet sunumunu sağlamayı,
  • Müşterilerine kurumsal iş çözümlerini oluşturma ve geliştirmeleri için doğru yol haritaları ile rehberlik etmeyi,
  • Müşteri odaklı bir yaklaşımı ana ilke olarak kabul ettiğimizi beyan ve taahhüt ederiz.